Uw bruto salaris bestaan uit verschillende kosten voor uw werkgever. Het netto salaris is wat u uiteindelijk krijgt bijgeschreven op uw bankrekening. Dit noemen wij nettoloon.

Hoe je maandloon berekenen in Europa? Calculer un salaire du brut au net Belgique
Hoe je maandloon berekenen in België
Frans
Hollande

Het brutoloon bestaan uit kosten als belastingen, bijdragen aan de zorgverzekeringswet en sociale premies en afdrachten.

Premieberekening volgens de cijfers van 2015


Maandelijks Jaarlijks
Brutto € 7.311,00 € 87.732,00
Netto € 4.250,84 € 41.654,93
Belastingpercentage 38,76% 45,02%

Het percentage is het uiteindelijke deel van je bruto salaris dat op gaat aan belastingen, premies etc. Vanuit gaande dat de loonheffingskorting wordt toegepast en er verder geen andere inkomens of aftrekposten aanwezig zijn.

Er is verder geen rekening gehouden met vakantiegeld, 13e maand of overuren.

Bruto naar netto bereken

Klik hier voor een bruto netto berekening van AOW, Pensioen en WW-uitkeringen.


Brutto Netto
€ 7.361,00 € 4.272,84
€ 7.411,00 € 4.294,84
€ 7.561,00 € 4.361,84
€ 7.811,00 € 4.471,84

De belastingschijven in 2015

Voor personen jonger dan 65 jaar de belastingschijven in 2015 lopen als volgt

de belastingschijven van tot procent belasting
1e schijf € 0 € 19.822 36,5%
2e schijf € 19.822 € 33.589 42%
3e schijf € 33.589 € 57.585 42%
4e schijf € 57.585 alles boven 52%

Meest gezochte netto brutosalaris

7311 bruto, 7311 bruto hoeveel netto, 7311 bruto is hoeveel netto, 7311 bruto is netto, 7311 brutto in netto, 7311 brutto is hoeveel netto, 7311 euro van bruto naar netto, brutojaarloon 11.970,00, hoeveel is 17,500€ bruto netto met heffingskorting, inkomen 7311 bruto netto,

* Hier staat een schatting van hoeveel geld je netto ongeveer over houdt van je bruto salaris.